Koncert wspomnień

 

koncert wpomnienMimo, że do odejścia na emeryturę Barbary Nowickiej pozostał miesiąc pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach postanowili podczas październikowego „Koncertu wspomnień” podziękować jej za dwudziestoletnią pracę na niwie kulturalnej. „Koncert wspomnień” był poświęcony jej osobie i jej pracy. 25 października podczas koncertu usłyszeliśmy min. piosenki jakie rozbrzmiewały podczas Mieszkowickich Dni Kultury i Przyjaźni w latach 2002 – 2016 oraz piosenki z koncertów tematycznych, których pomysłodawczynią była Barbara Nowicka.
Po koncercie wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat” i wręczyli jubilatce bukiety kwiatów jako wyraz swego uznania. Następnie został pokrojony okazjonalny tort. Podczas dzielenia tortu na scenie wystąpił Zygfryd Ferdynus.

Składamy gorące podziękowania wszystkim wykonawcom za wspaniałe przygotowanie koncertu, osobom, które przygotowały sałatki oraz ciasta na poczęstunek, wszystkim gościom za obecność i stworzenie wspaniałej atmosfery.

w imieniu organizatorów
Zbigniew Ciszek

 

 

FOTORELACJA-wydarzenia

 

 

Podziękowanie
dla Szanownej Pani Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach - Barbary Nowickiej za 20 - lecie Jej pracy i odejście na emeryturę - od  zespołu " Dobrawa "

 
Swoje siły i zdrowie oddałaś
kiedy - w ośrodku kultury pracowałaś
starałaś się mocno -z całej swej natury
by - nas - mieszkańców zbliżyć do kultury
choć - bardzo się starałaś - nie było na to rady
bo małe miasteczka mają swoje wady.
Wielkie dzięki - za włożoną tu pracę
niech - Twój wysiłek nas wszystkich wzbogaci.
Zdrowia - spokoju życzymy - razem wołając
i - niech Twe efekty pracy - wciąż się rozwijają.
 
Mieszkowice. 19. 10. 2019 r. g; 19. 00 - Zespół wokalny " Dobrawa "
Wiersz napisała  członkini zespołu - Władysława Wawrzyniak - pseudonim literacki - WaW

 
-->