Współpraca polsko - niemiecka

 

W dniu 25 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach odbyło się spotkanie dotyczące współpracy polsko - niemieckiej na rok 2018.
Na spotkanie przybyły Anette Lang kierownik Frauenzentrum ze Schwedt Andrea Lotze członek zarządu stowarzyszenia, tłumaczka Grażyna Spaltenstein. Przypominamy że Frauenzentrum jest organizacją, która współpracuje z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury i Kołem Gospodyń Wiejskich z Zielna już ponad 12 lat. Stowarzyszenie było partnerem projektów kulturalnych MGOK od 2005 roku. Panie uczestniczyły w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez MGOK i KGW. Tym razem partnerzy chcą napisać projekty komplementarne obejmujące bliźniacze działania po obu stronach granicy. Zaplanowano spotkanie noworoczno - karnawałowe w Schwedt, spotkanie z okazji 15 lecia reaktywacji KGW w Zielinie, warsztaty kreatywne filcowanie w MGOK, malowanie akwareli w Schwedt, 2 wycieczki integracyjne organizowane przez każdego z partnerów. Chcemy włączyć w działanie uczniów poprzez nawiązanie współpracy z grupą dzieci grających na bębnach i naszej grupy śpiewającej i grającej na flażoletach.
Partnerzy złożą wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Euroregionu Pomerania w ramach Funduszy Małych Projektów INTERREG VA.

Barbara Nowicka
Dyrektor

DSCN1456

DSCN1457

 

 
-->